Dlaczego warto pracować w PepsiCo

subheaderpossibilities-pl-pl
WhyWork-Flag-1440x200
  • Dlaczego warto pracować w PepsiCo
Szukaj ofert pracy
PepsiCo's Real World Leadership Possibilities...

Dbamy o naszych pracowników


Firma PepsiCo odnosi sukcesy dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy ją tworzą. Dlatego wkładamy wiele wysiłku, by zapewnić im środowisko pracy, w którym dobrze się czują i mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Stawiamy na budowanie partnerskich relacji z pracownikami. Cieszymy się, że nasza troska o pracowników została doceniona. PepsiCo w tym roku po raz już trzeci otrzymało prestiżowe certyfikaty Top Employer Europe 2017 i Top Employer Polska 2017. Ponownie udowodniliśmy, że skutecznie realizujemy naszą misję  wywoływania uśmiechu na twarzach naszych pracowników. Co więcej, z dumą ogłaszamy, że PepsiCo znalazło się na liście Top 5 w rankingu badanych firm w Polsce poprawiając swój wynik z ostatnich dwóch lat i ustanawiając tym samym bardzo wysokie standardy oferowanego środowiska pracy. 
whyworkimage

Cenimy różnorodność


Wierzymy, że różnorodność naszego zespołu jest jednym ze źródeł naszej przewagi konkurencyjnej, a konfrontacja różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia nową jakość i pozwala nam osiągać lepsze wyniki biznesowe. Bez względu na występujące różnice, wszystkim osobom zapewniamy równe możliwości zatrudnienia i równe szanse na awans.Together-Win-Pepsi-Ball

Stawiamy jasne cele i zadania


Istotą naszej filozofii prowadzenia biznesu jest zarządzanie poprzez cele. Nasi pracownicy dokładnie wiedzą, jakich efektów oczekują od nich przełożeni i jak mają postępować, by odnieść sukces. Regularnie dostają też informację zwrotną na temat swojej pracy i osiąganych wyników. Dajemy im swobodę myślenia i pozwalamy działać w sposób, który ich zdaniem, zapewni optymalną realizację założonych celów. Jednocześnie wymagamy od nich gospodarności i odpowiedzialności za własne decyzje.

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia i pakiet świadczeń pracowniczych


Wynagrodzenie w naszej firmie zależy od zajmowanego stanowiska. Jest adekwatne do wykonywanej pracy, umiejętności i doświadczenia, a jego wzrost zależy od osiąganych wyników i sytuacji ekonomicznej firmy. Regularnie dokonujemy przeglądu systemu wynagrodzeń.
Oferujemy szeroki pakiet świadczeń pracowniczych, który systematycznie rozbudowujemy i uatrakcyjniamy. Obecnie obejmuje on m.in.: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dofinansowanie sportu i rekreacji.Doceniamy dobrą pracę


Częścią naszej filozofii pracy jest docenianie osiągnięć pracowników, zarówno tych indywidualnych, jak i zespołowych. Stworzyliśmy wiele programów doceniania dobrej pracy, dzięki którym pracownicy mogą wyrazić swoje uznanie wobec pracy i osiągnięć innych. Formy docenienia mogą być różne, od nagrody rzeczowej lub pieniężnej, po wyjazd do siedziby PepsiCo i spotkanie z prezesem korporacji.

Zapewniamy szkolenia i możliwość realizacji ciekawych projektów


Każdego roku inwestujemy znaczące środki w rozwój umiejętności technicznych i menedżerskich naszych pracowników. Poza programami szkoleniowymi stwarzamy im wiele sytuacji, które umożliwiają dzielenie się wiedzą i korzystanie z pomocy bardziej doświadczonych kolegów. Pracownicy mają również okazję uczestniczyć w ciekawych projektach w kraju i za granicą, które pozwalają im zdobyć doświadczenia krytyczne dla rozwoju kariery.

Możliwość rozwoju kariery


Jesteśmy organizacją, która w sposób otwarty i całkowicie przejrzysty przedstawia warunki rozwoju kariery. Powierzamy naszym pracownikom odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań i na bieżąco inwestujemy w ich rozwój, a w miarę rozwoju firmy umożliwiamy im obejmowanie coraz bardziej odpowiedzialnych stanowisk i funkcji. Podsumowuje to nasz model rozwoju kariery: udowodnij, że potrafisz skutecznie realizować założone cele biznesowe i rozwojowe, udowodnij, że rozumiesz nasz biznes i posiadasz wymagane umiejętności i potencjał, a gdy pojawią się możliwości, dostaniesz swoją szansę na objęcie bardziej odpowiedzialnej roli.

Zapewniamy możliwości rozwoju


Tym, co wyróżnia wszystkie firmy z rodziny PepsiCo, jest olbrzymi nacisk na nieustanne rozwijanie umiejętności i zdobywanie praktycznych doświadczeń, które umożliwiają szybki rozwój zawodowy. Nasz model rozwoju kariery zakłada, że każdy pracownik, który skutecznie realizuje stawiane przed nim cele, dobrze rozumie nasz biznes i wykaże się określonymi umiejętnościami, otrzymuje coraz bardziej odpowiedzialne zadania, projekty, czy stanowiska. Rozwój pracownika jest ściśle powiązany z rozwojem firmy, a liczne zmiany dostosowujące nasz biznes do wymagań rynkowych każdorazowo stwarzają najlepszym pracownikom szanse na awans zawodowy i materialny. Własny rozwój zawodowy jest również jednym z obowiązków każdego pracownika, w każdym dziale, na każdym stanowisku. Następuje on poprzez pracę w zespole utalentowanych ludzi, programy szkoleniowe, wymianę doświadczeń oraz bieżące wsparcie ze strony przełożonych, których obowiązkiem jest takie kształtowanie kariery zawodowej pracownika, by możliwie najlepiej godzić jego umiejętności i zainteresowania zawodowe z potrzebami biznesu. Planowanie rozwoju osobistego jest sformalizowane dla wszystkich osób zajmujących stanowiska specjalistyczne i kierownicze, a postępy w rozwoju osobistym i rozwoju podległego zespołu są regularnie mierzone i rozliczane, podobnie jak wyniki biznesowe.