PepsiCo Careers

Kierownik BHP

Tomaszów Mazowiecki, Poland
Health / Safety / Environment

Apply
Poland - English

Job Description

Auto req ID: 138026BR

Job Description

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
- zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz pełną zgodność z obowiązującymi przepisami BHP oraz standardami Pepsico
- nadzór nad realizacją wymogów prawnych i korporacyjnych BHP oraz środowiskowych na terenie zakładu i rekomendowanie działań służących poprawie poziomu bezpieczeństwa
- opracowywanie i/lub opiniowanie wewnętrznych procedur, regulaminów, instrukcji, wykazów i norm dot. BHP i środowiska dla poszczególnych stanowisk pracy lub grup pracowników
- opracowywanie i prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu BHP dla wszystkich pracowników zakładu
- przeprowadzanie cyklicznych audytów stanu bezpieczeństwa na terenie zakładu ( z uwzględnieniem zabezpieczenia maszyn/urządzeń)
- inicjowanie działań na rzecz ciągłej poprawy warunków i świadomości BHP w zakładzie wśród pracowników
- rozwój
Specjalisty ds. Ochrony Środowiska i Administracji BHP
- w
spółpraca z instytucjami publicznymi oraz firmami zewnętrznymi

Qualifications/Requirements

Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aspektach środowiskowych
- praktyczna znajomość przepisów bhp oraz ochrony środowiska
- dobra znajomości języka angielskiego ( w mowie i piśmie)
- umiejętność pracy w zespołach oraz zarządzania zespołem
- prowadzenie projektów międzyfunkcyjnych
- dobrej organizacji pracy własnej, samodzielnosci i operatywności

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Regular