PepsiCo praca

Koordynator Dystrybucji

Warszawa, Polska
Logistyka Dystrybucja i Łańcuch Dostaw

Aplikuj
Poland - Polish

Opis oferty

Auto req ID: 139644BR
External Posting Title: Koordynator Dystrybucji

Job Description

Główny cel funkcjonowania stanowiska:

Koordynator Dystrybucji zapewnia włąściwą, zgodną z zasadami i procedurami realizację złożonych zamówień przez Dział Sprzedaży, w tym celu współpracuje z 3T, LSP na podległym obszarze działania. Kontroluje jakość świadczonej usługi 3T poprzez wspólne prace z pracownikami firm zewnętrznych. Wspiera KDT w zakresie egzekwowania zapisów kontraktów transportowych.

Zakres obowiązków:

 • Współpraca z KDT w ramach organizacji procesów logistycznych oraz przeprowadzanie kontroli jakości świadczonych usług transportowych zewnętrznych firm w zgodzie z obowiązującymi przepisami, zasadami i procedurami wewnętrznymi, zatwierdzonym planem organizacyjnym i finansowym, otrzymanymi uprawnieniami oraz interesem Pracodawcy. W szczególności przestrzeganie procedur w zakresie realizacji zamówień, dokumentacji, utargów (prawidłowość, terminowość).
 • Nadzór nad procesem wydawania utargów do konwoju w punktach X-dock, RDC.
 • Bieżąca analiza dostępnej floty pod względem ilości, ładowności, wielkości przestrzeni ładunkowej i rodzaju środków transportu.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji klienta zewnętrznego poprzez sprawną obsługę, utrzymanie wysokiego poziomu realizacji zamówień przy jednoczesnej współpracy z klientami wewnętrznymi.
 • Zapewnienie warunków do szybkiego i prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji pomiędzy podległym zespołem a działami współpracującymi oraz partnerami w biznesie (3TR, LSP).
 • Natychmiastowe przekazywanie informacji o sytuacjach kryzysowych, wymagających nadzwyczajnych decyzji bądź działań do przełożonych, oraz do współpracującego KDT.
 • Ścisła współpraca z Działem Planowania oraz z Działem Sprzedaży w zakresie płatności, nowych produktów, dostaw specjalnych, zamówień odrzuconych i zwrotów oraz realizacji transportów (w tym zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów i informacji).
 • Analiza otrzymanych reklamacji w celu zrozumienia potrzeb i wymagań klienta.
 • Analiza rynku usług transportowych w celu poszukiwania nowych partnerów.

Qualifications/Requirements

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe (kierunek: logistyka, transport, zarządzanie).
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w sektorze FMCG lub szeroko pojętych usług logistycznych.
 • Znajomość programów SAP i CGK, a także swobodne poruszanie się w środowisku Windows (Pakiet MS Office).
 • Minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami (bezpośrednio bądź pośrednio)
 • Zdolności zarządzania rozproszonym zespołem, bez formalnej linii podleglości – dostawcy 3 transportu (ustalanie priorytetów, ocena pracy/monitoring postępów, udzielanie feedbacku).
 • Umiejętność negocjacji z trudnymi partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Silne zorientowanie na potrzeby klienta.
 • Umiejętność samodzielnego planowania i realizacji zadań.
 • Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność właściwej priorytetyzacji zadań pod presją czasu.
 • Umiejętność skutecznej pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku.
 • Prawo jazdy kat. B.

Relocation Eligible: Nie kwalifikujący się do relokacji
Job Category: Logistyka Dystrybucja i Łańcuch Dostaw
Job Type: Stała