PepsiCo Careers

Production Supervisor

Binh Duong, Vietnam
Manufacturing and Production

Apply
Thailand - English

Job Description

Auto req ID: 143937BR

Job Description

Lập và triển khai kế hoạch, giám sát các hoạt động sản xuất, xây dựng năng lực đội ngũ nhằm đảm bảo hàng hoá sản xuất ra trong ca đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng và chi phí đã được duyệt theo các quy trình và quy định của công ty.

1. Lập và triển khai kế hoạch
a) Lập kế hoạch sản xuất hợp lý dựa trên kế hoạch của bộ phận PA nhằm đáp ứng đủ sản lượng theo yêu cầu của bộ phận PA và kiểm soát được các chi phí liên quan nguồn lực được cho phép (nhân công, nguyên vật liệu, thời gian, thiết bị……).
b) Phân công, dẫn dắt và triển khai thực hiện kế hoạch đến tất cả nhân viên chính thức và không chính thức thông qua bảng thông báo của bộ phận để đảm bảo việc phân công kịp thời và hợp lý.

2. Giám sát các hoạt động sản xuất
a) Giám sát các hoạt động trên các dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo nhân viên tuân thủ các qui định của công ty (An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, GMP, AIB, môi trường…..), quy trình của công ty ( Các quy trình sản xuất, quy trình I2C…) trong các hoạt động sản xuất.
b) Phân công quản lý tài sản trang bị cho dây chuyền sản xuất theo định kỳ cho nhân viên phụ trách, kiểm tra thực tế so với báo cáo về tình trạng thiết bị, tìm hiểu nguyên nhân khi có phát hiện hư hỏng hoặc thất thoát, báo cáo cho trưởng bộ phận để có hướng xử lý phù hợp.
c) Quản lý kho chứa vật tư, dụng cụ sản xuất về số lượng dựa theo báo cáo tồn kho và số lượng thực tế và đề xuất mua theo đúng quy trình của công ty.
d) Phối hợp với nhà thầu trong các dự án liên quan đến sản xuất nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn, ATVSTP để đạt được các chỉ tiêu của bộ phận.
e) Làm việc với quản lý của đơn vị cung cấp lao động về việc hướng dẫn công việc, kiểm soát chất lượng công việc, đề xuất khen thưởng kỷ luật cho nhân viên nhà thầu nhằm đảm bảo nhân viên nhà thầu thực hiện đúng quy trình quy định của công ty và không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện công việc.

3. Báo cáo
a) Thực hiện các báo cáo định kỳ (thời gian ngừng máy, chi phí, tăng ca, các điểm kiểm soát chính, bảng đánh giá chỉ tiêu của bộ phận, kết
quả AIB, GMP...), phân tích số liệu và đề xuất những biện pháp cải tiến để đạt được các chỉ tiêu theo M&W và các chương trình tiết kiệm (Productivity).
b) Kiểm tra & xác nhận việc chấm công hàng tháng của bộ phận cho cả nhân viên chính thức và nhà thầu.

4. Xây dựng năng lực đội ngũ
a) Tổ chức huấn luyện nhân viên về mặt kỹ thuật và quy trình công việc nhằm giúp nhân viên có thể đáp ứng được công việc một cách an toàn và hiệu quả.
b) Huấn luyện và hỗ trợ nhân viên sản xuất hiệu chỉnh và hiệu chuẩn thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành sản xuất.
c) Xây dựng mục tiêu và đánh giá thành tích công việc theo quy trình PMP cho nhân viên
d) Đề xuất khen thưởng và kỷ luật nhân viên
e) Truyền đạt các chính sách, thông tin liên quan đến nhân viên trong bộ phận kịp thời.
f) Tham gia các cuộc họp định kỳ giữa các giám sát và tổ trưởng để thống nhất kế hoạch triển khai và cập nhật các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, kế hoạch sản xuất và kết quả thực hiện công việc.
g) Tham gia khắc phục sự cố thiết bị, quản lý nhân sự cho nhân viên (nếu nhân viên không giải quyết được)

5. Khác
a) Tự tìm kiếm các cơ hội và đề xuất các biện pháp để cải thiện các mục tiêu chính của sản xuất, cải tiến các quy trình làm việc, nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
b) Dẫn dắt các nhóm dự án (taskforce) bằng cách cung cấp các công cụ thực hiện, bảng phân tích số liệu, dữ liệu và định hướng để các nhóm đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Qualifications/Requirements

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật.
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giám sát.
  • Ưu tiên hiểu biết về GMP, HACCP, AIB.
  • Có thể làm việc theo ca.
  • Kỹ năng vi tính cơ bản (Word, Excel, Powerpoint)
  • Kỹ năng tiếng Anh (đọc, viết, giao tiếp) thành thạo.

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Regular