PepsiCo Careers

Sales Operations Executive

,
Sales

Apply
Thailand - English

Job Description

Auto req ID: 147941BR

Job Description

Vai trò:

Quản lý bộ phận Sales Operations khu vực đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho bộ phận kinh doanh thông qua thực thi hiệu quả đặt hàng theo tuần, thiết lập, tổng hợp và phân tích báo cáo để từ đó đưa ra phản hồi và nhận định nhằm cung cấp thông tin và cảnh báo cho SD/SM về tình hình kinh doanh của khu vực. Hỗ trợ xây dựng SnOP, AOP, hỗ trợ xây dựng và theo dõi các chương trình bán hàng. Dự báo bán hàng và điều phối hàng hóa trong khu vực
Nhiệm vụ
1. Quản lý, điều hành bộ phận Sales Operations khu vực thông qua các hoạt động đặt hàng, tổng hợp báo cáo, phân tích báo cáo để đưa các thông tin cần thiết và dự báo bán hàng tới phòng Kinh doanh.
2. Hỗ trợ việc xây dựng AOP và phân tích kinh doanh
3. Báo cáo, phân tích và cảnh báo rủi ro
- Chuẩn hóa các biểu mẫu báo cáo
- Tổng hợp và kiểm tra báo cáo theo yêu cầu của công ty (Thị phần, S&D KPIs, ngân sách, OR, Primary Sales, Secondary sales, giá…)
- Phân tích dữ liệu kinh doanh, đối chiếu với lịch sử bán hàng, AOP, forecast/giữa các khu vực, kênh phân phối/giữa các ngành hàng, phân khúc giá….
- Đưa ra phản hồi và nhận định để cung cấp thông tin và cảnh báo cho RSM/RSD.
- Đề xuất và điều chỉnh kế hoạch bán hàng định kỳ đến RSM/RSD
4. Hỗ trợ xây dựng & theo dõi các chương trình bán hàng
- Đề xuất PSP theo định hướng của RM, theo dõi quy trình PSP để đảm bảo thực hiện đúng quy trình và
thông báo triển khai các chương trình bán hàng .
- Theo dõi ngân sách hoạt động của Region (S&D reclass, T&E…), cảnh báo và đề xuất giải pháp kịp thời
- Phân tích mức độ ảnh hưởng của chính sách giá lên kết quả bán hàng đến từng khu vực cung cấp cho phòng kinh doanh.
5. Dự báo bán hàng và điều phối hàng hóa
- Phối hợp với RSM/RSD lập kế hoạch dự báo bán hàng (SnOP) và forecast hàng tháng phù hợp với thực tế theo từng khu vực dựa trên phân tích bán hàng, Marketing Calendar, chính sách giá, CTKM...
- Phối hợp với bộ phận điều vận lên kế hoạch trung chuyển dựa trên kế hoạch đã thống nhất với PA và theo dõi việc thực hiện.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến điều phối và trung chuyển hàng hóa.
- Cân đối lượng hàng tồn kho của công ty/ NPP/ kế hoạch sản xuất/ kế hoạch bán hàng để điều phối hàng hóa cho từng khu vực.
6. Truyền thông thông tin:
- Soạn thảo và thông báo chính sách, quy định, quy trình...của bộ phận kinh doanh, đảm bảo thông tin được chuyển đến đội ngũ bán hàng/ NPP/ Agent được thông suốt, kịp thời và chính xác.
7. Công việc khác:
- Hỗ trợ các dự án/ công việc hành chính khác theo yêu cầu của khu vực.
- Hỗ trợ bộ phận khác

Qualifications/Requirements

- Tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan, hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí hỗ trợ Sales
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch tốt
- Kỹ năng quản lý thời gian tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Kỹ năng quản lý con người tốt

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Regular