PepsiCo praca

Specjalista ds. Planowania Tras

Nadarzyn, Polska
Logistyka Dystrybucja i Łańcuch Dostaw

Aplikuj
Polska - polski

Opis oferty

Auto req ID: 161603BR
Street Address: Poland - Mazowieckie - Młochów - al. Kasztanowa 160

Job Description

 • Planowanie wysyłek towarów z uwzględnieniem zasobów magazynowych (stany magazynowe) w sposób optymalny, minimalizujący przebiegi przy jednoczesnym maksymalnym wypełnieniu auta.
 • Tworzenie tras dostawczych zapewniających maksymalną efektywność kosztową.
 • Planowanie odbiorów opakowań zwrotnych i palet od klientów w celu zapewnienia płynności produkcji.
 • Optymalny wybór dostawców (kierowców) firm 3tr do realizacji tras dostawczych w podległych regionach (oparte na doświadczeniu i wiedzy o dostawcach).
 • Bieżące planowanie transportowej obsługi dostaw do klientów z uwzględnieniem zasobów i potrzeb dystrybucyjnych.
 • Znajomość topografii 1/3 terytorium kraju oraz wymagań klienckich z obługiwanego obszaru.
 • Terminowe przekazywanie zleceń (pick-listy) do operatora logistycznego, aby towar był przygotowany na czas.
 • Współtworzenie awizacji załadunków w magazynach operatora logistycznego.
 • Kontakt z firmami transportu zewnętrznego i wymiana informacji niezbędnych do efektywnej realizacji zleconych zadań.
 • Wnioskowanie o zwiększenie środków transportowych w przypadkach tego wymagających do KDT i przełożonego.
 • Ewidencjonowanie i archiwizacja raportów / danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji tras dostawczych i oceny wydajności pracy firm zewnętrznych.
 • Utrzymywanie 100% poziomu poprawności danych (codzienne):
  1. zawartych w systemie RN, CGK
  2. dotyczących środków transportowych jakimi dysponują firmy zewnętrzne
  3. weryfikacja danych klientów z ankiety ODB (w systemie CGK)
  4. weryfikacja danych dostawców zatrudnionych w firmach zewnętrznych
 • Monitorowanie tras dostawczych pod kątem właściwego doboru floty (dopuszczalna masa całkowita aut, gabaryty), oraz tworzenie bazy klientów których realizacja wymaga zastosowania niestandardowego środka transportu w stałym kontakcie z KDT.
 • Współpraca z działami odpowiedzialnymi za kontakt z klientem, tworzenie tras sprzedażowych i danych odbiorców, mająca na celu weryfikację informacji zawartych w kartotece klienta oraz optymalizację rozmieszczenia punktów na trasach sprzedażowych z jednoczesnym uwzględnieniem dobra klienta.
 • Kontrolowanie sesji planistycznych pod kątem występowania błędów.
 • Wsparciem pracy działu sprzedaży poprzez czynności związane z korygowaniem terminu dostawy, przekazywaniem informacji dotyczących braku realizacji dostaw, danych dotyczących klienta i zleceń zebranych przez przedstawiciela handlowego.
 • Wsparcie Działu Transportu Pierwotnego w ramach realizacji dostaw do klientów obsługiwanych centralnie (właczając planowanie ciężkiego transportu).
 • Wspiercie Działu Obslugi Dystrybucji w rozwiązywaniu reklamacji klienckich.
 • Szkolenie nowych pracowników.

Qualifications/Requirements

Umiejętności specjalistyczne:
 • doskonała wiedzy z zakresu odpowiednich systemów informatycznych służących zarządzaniu dystrybują i planowaniem tras (SAP, CGK, RoadNet, Terrytory Planner i przyszłościowo – SMWS oraz TMS),
 • znajomości topografii zarządzanego obszaru całej podelgłej dywizji – 1/3 terytorium kraju,
 • umiejętności logicznego myślenia,
 • umiejętność tworzenia analiz na potrzeby optymalnego dobrania floty dostawczej
Umiejętności interpersonalne
 • zarządzanie konfliktem/adresowanie sprzecznych oczekiwań (np. Sprzedaż i Dostawcy 3TR),
 • zorientowanie na klienta, aktywne słuchanie,
 • asertywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia (praca na liczbach, logiczne wnioski),
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,
 • umiejętność skutecznej pracy w dynamicznym i zmienny środowisku.
Doświadczenie:
 • wykształcenie preferowane wyższe (logistyka, transport, spedycja, zarządzanie).
 • min. 2-3 letnie doświadczenie w planowaniu tras dostawczych, administracji, planowaniu łańcucha dostaw.
 • min. 2-letnie doświadczenie w sektorze FMCG/transportu/usług logistycznych/łańcucha dostaw/magazynie.

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Stała