PepsiCo praca

Inżynier Serwisu

Tomaszów Mazowiecki, Polska
Inżynieria

Aplikuj
Polska - polski

Opis oferty

Auto req ID: 162277BR

Job Description

 • Przyczynia się do minimalizacji przestojów technicznych linii produkcyjnych i wyposażenia zakładu
 • Współdziała w minimalizacji kosztów utrzymania technicznego zakładu, zużycia mediów oraz strat produkcyjnych
 • Wdraża rozwiązania techniczne poprawiające stan wyposażenia w zakładzie w celu optymalizacji efektywności pracy urządzeń, umożliwienia wprowadzenia nowych produktów
 • Uczestniczy w projektach inwestycyjnych, jako:
 • wsparcie techniczne i dokonuje odbioru technicznego lub
 • w przypisanych projektach, jako lider projektu zarządzając samodzielnie realizacją projektu, komunikacją z zespołem, prowadzeniem budżetu
 • Zapewnia zdefiniowanie koniecznych części zamiennych do magazynu technicznego – dokonuje unifikacji części, proponuje dostawcę, określa dane techniczne oraz definiuje stany krytyczne
 • Uczestniczy w tworzeniu proaktywnego podejścia do Utrzymania Ruchu: definiuje harmonogram prac prewencyjnych, definiuje punkty do list sprawdzeń tygodniowych, analizuje wyniki pomiarów stanu urządzeń
 • Współdziała w utrzymaniu urządzeń na wysokim standardzie higienicznym oraz wprowadza ulepszenia zwiększające bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo pracy
 • Prowadzi dokumentację techniczną w formie elektronicznej i papierowej dla urządzeń – gwarantuje poprawne i terminowe dokumentowanie prac własnych poprzez:
 • prowadzenie dokumentacji technicznej dla wszystkich maszyn w podległym obszarze, w szczególności rejestrów bieżącej obsługi, przeglądów, napraw, remontów oraz dokonywanych modyfikacji
 • prowadzenie rejestru prac zaplanowanych i bieżących
 • dokumentowanie zużycia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w systemie MP2
 • Jest odpowiedzialny za audyt GEHSMS, poprzez monitoring oraz prowadzenie działań korekcyjnych i rozwój systemów bezpieczeństwa oraz utrzymania ruchu
 • Zapewnia sprawne i efektywne funkcjonowanie podległego parku maszynowego, budowanie właściwej organizacji pracy na swoim stanowisku, nadzór nad realizacją powierzonych zadań i funkcji, oraz stałe rozwijanie własnych umiejętności i kompetencji

Qualifications/Requirements

 • Wykształcenie wyższe - techniczne
 • Uprawnienia SEP – eksploatacja i dozór
 • Doskonała znajomość budowy i zasad eksploatacji nadzorowanych maszyn
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Umiejętności metodycznego planowania pracy i dużej samodyscypliny w egzekwowaniu harmonogramów od siebie i innych
 • Umiejętności analitycznego myślenia, określania związków przyczynowo skutkowych i diagnozowania przyczyn źródłowych
 • Zdolności organizacyjne
 • Zdecydowanie w dążeniu do osiągania wyników
 • Umiejętności działania pod presją czasu
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną i projektową

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Stała