PepsiCo praca

Analityk Finansowy

Warszawa, Polska
Finanse / Ekonomia

Aplikuj
Polska - polski

Opis oferty

Auto req ID: 162971BR

Job Description

Zakres obowiązków:

 • W zakresie kosztów wyrobów sprzedanych (COGS):
  • Przygotowywanie planów i prognoz finansowych
  • Analizy i raportowanie danych
  • Współpraca z działem kontrolingu fabryk w obszarze planowania kosztów operacyjnych
  • Estymacja cen transferowych i kosztów nowych produktów
  • Raportowanie odchyleń od cen zakupów (PPV) oraz danych o zużyciu surowców do zespołu Global Procurment
  • Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy działami Global Procurment a Kontrolingiem
  • Zarządzanie danymi w bazie TM1
 • W zakresie projektów inwestycyjnych:
  • Analiza projektów pod wzgledem formalnym
  • Przygotowywanie modeli finansowych
  • Ścisła współpraca z właścicielami projektów i działem Środków Trwałych
  • Nadzór nad zgodnością procesów z procedurami

Qualifications/Requirements

Kluczowe umiejętności/wymagane doświadczenie:

 • Bardzo dobra znajomość procesów biznesowych i rachunkowości zarządczej, a w szczególności analizy projektów inwestycyjnych i kosztów wyrobu sprzedanego
 • Wiedza finansowa z zakresu rachunku wyników, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
 • Doświadczenie z działu księgowości/kontrolingu będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy z systemami, dbałość o ich utrzymanie i rozwój
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • Analityczne myślenie i biegłość w pracy z liczbami
 • Minimum dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Efektywna komunikacja z klientami wewnętrznymi
 • Nastawienie na rezultat.

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Stała