PepsiCo praca

Kierownik ds. Zarządzania Kategorią i Wiedzą o Nabywcy

Sprzedaż

Aplikuj
Polska - polski

Opis oferty

Auto req ID: 165869BR

Job Description

Obejmując to stanowisko będziesz:

 1. Pełnił rolę Partnera Biznesowego dla dedykowanego kanału sprzedaży w celu maksymalizowania synergii płynącej z bieżącej wymiany obserwacji i wiedzy dotyczącej zachowań kupujących, trendów rynkowych, raportów badawczych.
 2. Bezpośrednio współpracował z klientami dedykowanego kanału w celu rozwijania kategorii Snakowej oraz Napojowej
 3. Poszukiwał szans na rozwój klientów, budował argumenty i wdrażał własne pomysły
 4. Samodzielnie prowadził projekty z obszaru zarządzania kategorią (snakową oraz napojową) w celu generowania wzrostu sprzedaży
 5. Tworzył i budował rekomendacje mające wpływ na rozwój kategorii podczas spotkań typu Joint Bussiness Plan.
 6. Opracowywał i rekomendował standardy merchandisingowe
 7. Samodzielnie dokonwał analiz danych rynkowych (Nielsen, GfK, Sesta, DUNNHUMBY, inne), danych skaningowych, wewnętrznych danych sprzedażowych.
Co gwarantujemy:
 • Realny wpływ na biznes
 • Międzynarodową współpracę, wymianę najlepszych praktyk w ramach Europy, a nawet Świata
 • Zdobycie doświadczenia w bardzo szerokim zakresie zarówno z obszaru Zarządzania Kategorią jak i Badań Shopperowych
 • Pracę w energicznym zespole chętnym do działania
#LI-POLAND

Qualifications/Requirements

Czego oczekujemy?

 • Wrodzonej ciekawości do lepszego zrozumienia handlu i kupującego
 • Proaktywności w działaniu, podejmowania inicjatywy i nastawienia na realizację zadań
 • Dobrze rozwiniętych zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • Umiejętności w budowaniu argumentacji
 • Silnych umiejętności analitycznego myślenia
 • Doświadczenia w obszarze zarządzania kategorią (min. 2,5 roku);
 • Praktycznej znajomości narzędzi analitycznych: Nielsen, Dunnhumby, CMR
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikacje słowną i pisemną
 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości Excela i Power Pointa
 • Prawa jazdy

Relocation Eligible: Nie kwalifikujący się do relokacji
Job Type: Stała