PepsiCo praca

Lider Obszaru - Produkcja

Produkcja

Aplikuj
Polska - polski

Opis oferty

Auto req ID: 166472BR

Job Description

Osoba na tym stanowisku:

 • odpowiada za efektywne funkcjonowanie procesów produkcyjnych w ramach powierzonych obszarów, maszyn i urządzeń linii produkcyjnych,
 • analizuje realizację planu produkcji i osiągane wskaźniki efektywnościowe i kosztowe oraz podejmuje akcje korekcyjne w przypadku braku ich realizacji,
 • realizuje zadania agedny dziennej wynikające z korporacyjnych programów wspierających produkcję,
 • w porozumieniu z Kierownikiem Zmiany planuje i podejmuje działania krótkoterminowe,
 • wspiera pracowników w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych, dzieli się z nim wiedzą i doświadczeniem,
 • wspiera Kierownika Zmiany w zarządzaniu incydentami produkcyjnymi ( awarie, braki, zatrzymania) planuje i podejmuje stosowne działania naprawcze,
 • zapewnia jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów poprzez egzekucję obowiązujących procedur, instrukcji , standardów i systemów zapewnienia jakości oraz odpowiada za realizacje poaudytowych akcji korekcyjnych

Qualifications/Requirements

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie średnie – wyższe będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność organizowania i planowania produkcji,
 • umiejętności związane z efektywną eksploatacją urządzeń i linii produkcyjnych,
 • inicjatywa i zdolności organizacyjne w zarządzaniu awarią/zatrzymaniem, umiejętność podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem (znajomość rozwiązywania problemów metodą ISHIKAWY, 5Why),
 • znajomość zasad zarządzania jakością (GMP, FSSC, ISO22000),
 • zdolności organizacyjne, inicjatywa / przedsiębiorczość,
 • wysoka świadomość wymogów bezpieczeństwa i jakości pracy,
 • poczucie odpowiedzialności za powietrzone zasoby materiałowe i maszynowe,
 • bardzo dobre kompetencje komunikacyjne i wspolpracy w zespole
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy na stanowisku brygadzisty, koordynatora na produkcji,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Relocation Eligible: Nie kwalifikujący się do relokacji
Job Type: Stała