PepsiCo praca

Analityk Finansowy FP&A

Finanse / Ekonomia

Aplikuj
Polska - polski

Opis oferty

Auto req ID: 166627BR

Job Description

 • Wspieranie wewnętrznego procesu planowania i prognozowania OPEX (AOP, FCST), weryfikacja założeń, analiza odchyleń do roku poprzedniego lub planu.
 • Utrzymanie i rozwijanie systemu TM1 (system planistyczno-raportowy).
 • Zebranie i weryfikacja budzetów oraz monitorowanie ich wykonania.
 • Raportowanie miesięcznych / kwartalnych / rocznych wyników do Managerów, Zarządu i Sektora.
 • Wspieranie tworzenia oraz rozwijania analiz finansowych.

Qualifications/Requirements

 • Wykształcenie wyższe (finansowe).
 • Wiedza finansowa z zakresu rachunku wyników.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excela i Power Pointa).
 • Niezbędne analityczne myślenie i umiejętność pracy z liczbami.
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 • Doskonała komunikacja z klientami wewnętrznymi.
 • Nastawienie na rezultat.
 • Znajomość języka angielskiego (poziom min. średniozaawansowany).

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Stała