Automatist

Job Description

Auto req ID: 176051BR

Job Description

 • Organizează si coordonează activitătile zilnice d.p.d.v. electronic, în conformitate cu procedurile stabilite (efectueaza back-up la programe, troubleshooting etc.);
 • In lipsa sefului direct organizeaza si coordoneaza activitatile zilnice ale echipei de electricieni intretinere, in acord cu setul de proceduri si conform planificarilor departamentului;
 • In lipsa sefului direct, efectueaza reparatii de urgenta la solicitarea sefului de schimb sau a operatorilor de la liniile de productie, astfel incat sa evite orice pericol de accident de munca si distrugere de echipamente si produse;
 • Asigura utilizarea masinilor si echipamentelor de lucru la capacitate maxima si în conformitate cu cerintele de securitate si calitative si se asigura ca productia este continua si minim intrerupta de avarii;
 • Propune si indeplineste intretinerea pe termen scurt, precum si pe pe termen lung, planurile de mentenanta preventiva si reparatii, in colaborare cu superiorii si colegii, cu privire la problemele si cerintele tehnice, precum si programul de productie;
 • Tine evidenta reparatiilor efectuate consemnand in raportul de tura;
 • Localizeaza, diagnosticheaza si repara defectiunile echipamentelor electronice/electrice, sistemele care pot implica circuite complexe, precum si programele software, conform specificatiilor producatorului;
 • Efectueaza revizii si reparatii conform planului de intretinere;
 • Raspunde pozitiv la solicitarea sefilor ierarhici pentru asigurarea si imbunatatirea functionarii utilajelor si echipamentelor, precum si pentru imbunatatirea si eficientizarea departamentului tehnic;
 • Monitorizeaza, propune si ofera suport aprovizionarii cu privire la intocmirea unei liste de piese de schimb uzuale si strategice, scule si dispozitive, achizitionarea acestora, in asa fel incat oprirea echipamentelor d.p.d.v. electric sa fie redusa la zero;
 • Identifica si recomanda schimbari / imbunatatiri in procesul de productie, pentru reducerea consumului de apa si energie, imbunatatirea productivitatii liniilor de fabricatie;
 • Colaboreaza cu operatorii de la liniile de fabricatie si cu seful de schimb, pentru interventii la liniile de fabricatie in vederea reglarii, repararii, in conditii de siguranta a muncii si alimentului;
 • Implementeaza standardele tehnice / tehnologice PepsiCo;
 • Initiativa si suport in implementarea proiectelor de dezvoltare si modernizare a liniilor de fabricatie;
 • Respecta indicatorii de calitate, AIB, siguranta alimentului, contribuie la atingerea Indicatorilor Cheie de Performanta (KPI’s) ai departamentului Tehnic (stationari) prin reducerea consumului de energie electrica, apa, a poluarii mediului inconjurator;
 • Respecta graficul zilelor libere si de concediu de odihna conform programarilor intocmite;
 • Anunta operatorii/seful direct/seful de schimb dupa remedierea defectiunii liniei de fabricatie si se asigura ca linia functioneaza in parametrii dati de producator;
 • Acorda sprijin colegilor din departamentul tehnic/terti in vederea remedierii defectiunilor si punerii in functiune a echipamentelor/utilitatilor necesare procesului de productie;
 • Prin activitatile sale respecta si implementeaza Standardele de Securitate si Sanatate in munca, PSI, prevederile Codului de Conduita si Valori, Regulamentul de Ordine Interioara (ROI), Standardele “Electrical & Mechanical engineering”, Standardele pt Siguranta alimentelor, procedurile PepsiCo, standardele de mediu si cerintele legale, specifice locului de munca;
 • Participa la instalarea si punerea in functiune a utilajelor si instalatiilor;
 • Organizeaza si participa la programele de instruire in vederea intelegerii functionarii/exploatarii/depanarii echipamentelor industriale;
 • Este responsabil de asigurarea si efectuarea ordinei si curateniei in atelier, precum si in zona de productie, dupa terminarea lucrarilor de intretinere;
 • Completeaza documente ale Departamentului Tehnic precum: fise de intretinere, fise tehnice utilaje, registru de magazie;
 • Este responsabil de pastrarea si actualizarea documentatiei tehnice si “back-up” pt programele software din fabrica;
 • Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor despre firma si nu face concurenta neloiala;
 • In cazul caderilor de tensiune, verifica urgent cauzele care le determina si le elimina daca este de competenta lui; verifica starea echipamentelor si instalatiilor strategice si se asigura de oprirea si pornirea in conditii de siguranta a utilajelor si instalatiilor (arzatoare, UPS, PLC, etc); contacteaza compania de furnizare a energiei electrice ELECTRICA la tel.: 9292, 9291 si anunta deranjamentul constatat; anunta seful direct si coordonatorul de productie de deranjament si coopereaza cu acestia pentru punerea in functiune a echipamentelor avariate sau oprite;
 • Imputernicit cu implementarea standardelor de securitate conform Standardului RMS 20 (“Risk Management Standard” 20) pentru toate echipamentele din cadrul fabricii;
 • Nu paraseste sediul companiei in timpul programului de lucru fara autorizatie de iesire pe poarta, semnata de seful de departament sau inlocuitorul acestuia, daca seful de departament/managerul, in subordinea caruia se afla angajatul, nu este la serviciu.
 • Responsabilitati GEHSMS (Global Environmental, Health and Safety Management System):
 • Raportează imediat pericolele legate de conditiile de lucru nesigure, accidentele, rănirile, bolile, urgenţele, deversările etc.;
 • Foloseşte corect şi consecvent toate măsurile de siguranţă, echipamentele, instrumentele şi echipamentul individual de protectie (EIP), puse la dispoziţia sa;
 • Oferă sugestii şi participă la sesiunile de informare sau de rezolvare a problemelor pentru a îmbunătăţi programele EHS;
 • Blochează utilajele înainte de a-i înlătura elementele de siguranţă, de a intra într-o zonă nesigură sau de a realiza mentenanţa;
 • Citeşte etichetele de avertizare şi apoi îşi ia măsurile de precauţie adecvate;
 • Participa la programele de reducere deşeuri, energie şi de conservare apa; separa deseurile pe categorii
 • Îşi îndeplineşte corect obligatiile în caz de incendiu sau urgenţă;
 • Contribuie la identificarea riscurilor postului de lucru / impactului şi a evaluării tuturor aspectelor;

Qualifications/Requirements

 • Studii superioare: Facultate profil electric/electronic;
 • Experienta profesionala: minim 3 ani intr-un post similar.

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Regular