PO1 Logistic Specialist

Job Description

Auto req ID: 182542BR

Job Description

SPECIFICE

 • Inregistreaza ( pe centre de cost) cheltuileile de transport in functie de tipul acestora
 • Verifica si inregistreaza facturile de transport ( conform tarifelor si km.din contractele agreate).
 • Pregateste rapoarte lunare de cheltuieli de transport.
 • Intocmeste aplicatii de plata pentru toate tipurile de transport.
 • Emite PR-uri pentru cheltuielile aferente departamentului
 • Verifica documentele de livrare pentru fiecare factura emisa de transportator.
 • Centralizeaza si indosariaza contractele de transport

GENERALE
 • Angajarea patrimoniala a societatii fata de terti o face numai in limita imputernicirilor si delegatiilor primite de la conducerea societatii; managerii informeaza subordonatii privind limitele de angajare patrimoniala a societatii fata de terti;
 • Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor despre firma si nu face concurenta neloiala;
 • Titularul postului ia la cunostinta si respecta urmatoarele acte normative:
  • Legea 53/2003 – Codul Muncii;
  • Contractul Colectiv de munca la nivel de unitate;
  • Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
  • HG 1425/2006 care aproba Normele metodologice de aplicare ale legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 • Legislatia SSM aplicabila pentru locul de munca respectiv;
 • Legea apararii impotriva incendiilor nr. 307/2006;
 • Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • Legea protectiei civile nr. 481/2004:
  • Normele de protectia mediului aplicabile in organizatie;
  • Standardele PepsiCo, cu procedurile manualelor de SMI, ISO, HACCP, SMM si reglementarile nationale;
 • Contractul Individual de Munca, anexele la contract si la fisa postului;
 • Regulamentul de Ordine Interna (ROI) al companiei, COC si valorile companiei
Indeplineste si alte sarcini ce decurg din dispozitiile sefului ierarhic, conducerii societatii sau inlocuitorilor acestora sau din alte acte normative in vigoare legate de problemele pe care le are in sarcina.

Qualifications/Requirements

 • Calificari:
  • Studii: superioare
  • Atestat/ calificare profesionala
  • Experienta profesionala: recomandat 1 an
 • Abilitati:
  • Cunostinte limba engleza: nivel mediu
  • Cunostinte operare PC: Word;Excel;Power Point

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Regular