Starszy Planista Popytu

Opis oferty pracy

Auto req ID: 183061BR

Job Description

Stanowisko z obszarem funkcyjnej odpowiedzialności w zakresie zapewnienia skutecznego planowania popytu dla kategorii napojów i przekąsek. Przyczynia się do realizacji planu sprzedaży Spółki poprzez terminowe opracowywanie trafnych prognoz sprzedaży dla zdefiniowanego podkanału sprzedaży TT lub zdefiniowanej grupy klientów OT w rozbiciu na poszczególne SKU oraz poprzez zapewnienie wzajemnej spójności prognoz o różnym poziomie agregacji, za które odpowiada.

Główny zakres obowiązków:
• Opracowywanie, w podziale na kanały sprzedaży, tygodniowych prognoz popytu dla wyrobów gotowych i weryfikację ich zgodności z rocznym planem operacyjnym, prognozami długoterminowymi oraz inicjatywami marketingowymi.
• Dbanie o jakość, terminowość i skuteczność procesu prognozowania wielkości popytu.
• Uzgadnianie i zatwierdzenie prognoz popytu z przedstawicielami innych funkcji (marketing, trade marketing, sprzedaż, finanse, łańcuch dostaw).
• Trafne określenie krótko- i długoterminowego forecastu sprzedaży, trafne kwestionowania zakładanych wielkości sprzedaży lub okresu sprzedaży, proponowanie delistingów oraz trafne forecastowanie wolumenów popytu dla produktów wycofywanych.