Lider ds. Procesowania Ofert Klienckich

Job Description

Auto req ID: 195067BR

Job Description

  • procesowanie projektów klienckich we współpracy z Liderem Projektu i z zespołem cross-funkcyjnym
  • kierowanie (nie bezpośrednio) multi-funkcyjnym zespołem projektowym i zarządzanie zmianą
  • analiza i zarządzanie ryzykiem
  • przygotowanie oraz kontrolowanie harmonogramu projektu
  • akceptacja i prezentacja statusu prowadzonych projektów zgodnie z ustalonym procesem (z uwzględnieniem Managerów wyższego szczebla)

Qualifications/Requirements

  • Wyższe wykształcenie;
  • Dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office;
  • Dobra znajomość języka angielskiego;
  • Wysoka inicjatywa i samodzielność;

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Regular