Πωλήτης Παραδοσιακής Αγοράς (Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Εργασίας

Auto req ID: 198350BR

Job Description

  • Implements the Sales plans for assigned accounts / area
  • Develops & maintains effective relationship with all account personnel at store level
  • Reports competitor’ activities to maintain market awareness

Qualifications/Requirements

  • Results oriented
  • Strong negotiation skills
  • Communication and social skills
  • High School, Bachelor in Management, Business Administration, Economics is desirable
  • Very Good Knowledge of English
  • 1 year minimum successful experience as Sales Representative - Retail
  • Knowledge of Computer System.

Relocation Eligible: Δεν παρέχεται Πακέτο Μετεγκατάστασης
Job Type: Κανονική