Οδηγός Διανομέας (Αθήνα)

Περιγραφή Εργασίας

Auto req ID: 199689BR

Job Description

  • Responsible to deliver orders to customers
  • Merchandising
  • Collect money

Qualifications/Requirements

  • Well developed communication skills
  • Sales and Distribution background is desired.
  • Drive for Results, Customer Driven, Self Confidence
  • High School Graduate

Relocation Eligible: Δεν παρέχεται Πακέτο Μετεγκατάστασης
Job Type: Κανονική