Business Development Representative

Job Description

Auto req ID: 201444BR

Job Description

Responsabil de dezvoltarea afacerii in canalul On Premise (HoReCa) din zona alocata, prin cresterea numarului de clienti activi si a volumului de vanzare.

 • Viziteaza cel putin 7 clienti pe zi din portofoliul celor cu conditii speciale pentru mentinerea relatiei si pentru identificarea solutiilor de maximizare a vanzarilor;
 • Asigura o medie lunara de minim 12 clienti vizitati pe zi;
 • Actioneaza pentru dezvoltarea bazei de clienti colaboratori On Premise din zona alocata;
 • Negociaza conform politicii comerciale a companiei contractele cu clienti noi si le reinnoieste pe cele aflate in derulare ce urmeaza sa expire;
 • Este responsabil pentru implementarea si respectarea conditilor comerciale mentionate in contractele in vigoare din zona sa, inclusiv listarea si expunerea gamei de produse in locatii;
 • Monitorizeaza eficienta contractelor si actioneaza pentru remedierea situatiei in cazul in care exista deviatii de la plan;
 • Completeaza corect si in timp util propunerile de contracte noi cu clientii On Premise din zona sa si trimiterea catre managerul direct pentru validare;
 • Este responsabil de completarea corecta si la timp a rapoartele solicitate si a documentelor necesare pentru crearea clientilor noi in sistem/ baza de date;
 • Monitorizeaza semnarea contractelor de catre client si le transmite la sediul central pentru semnare si arhivare;
 • Trimite catre seful direct un raport zilnic de vizita si saptamanal catre echipa functionala On Premise;
 • Isi revizuieste periodic activitatea impreuna cu managerul direct, pentru suport si indrumare;
 • Monitorizeaza evolutia volumului de vanzare si a numarului de clienti activi fata de obiectivele (targetele) setate si ia masuri pentru remedierea eventualelor deviatii de la plan pentru inreaga zona alocata;
 • Dezvolta o relatie pozitiva cu clientii existenti.
 • Atingerea targetului lunar de clienti noi pe brand/ ambalaj/ total;
 • Atingerea targetului lunar de Numeric Distribution pe brand/ ambalaj/ total pentru clientii de On Premise din zona sa;
 • Angajarea patrimoniala a societatii fata de terti o face numai in limita imputernicirilor si delegatiilor primite de la conducerea societatii; managerii informeaza subordonatii privind limitele de angajare patrimoniala a societatii fata de terti;
 • Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor despre firma si nu face concurenta neloiala;
 • Titularul postului ia la cunostinta si respecta urmatoarele acte normative:
  • Legea 53/2003 – Codul Muncii;
  • Contractul Colectiv de munca la nivel de unitate;
  • Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
  • HG 1425/2006 care aproba Normele metodologice de aplicare ale legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
  • Legislatia SSM aplicabila pentru locul de munca respectiv;
  • Legea apararii impotriva incendiilor nr. 307/2006;
  • Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
  • Legea protectiei civile nr. 481/2004;
  • Normele de protectia mediului aplicabile in organizatie;
  • Standardele PepsiCo, cu procedurile manualelor de SMI, ISO, HACCP, SMM si reglementarile nationale;
  • Contractul Individual de Munca, anexele la contract si la fisa postului;
  • Regulamentul de Ordine Interna (ROI) al companiei, COC si valorile companiei
Indeplineste si alte sarcini ce decurg din dispozitiile sefului ierarhic, conducerii societatii sau inlocuitorilor acestora sau din alte acte normative in vigoare legate de problemele pe care le are in sarcina.

Qualifications/Requirements

 • Studii medii/ superioare
 • Experienta in vanzari minim 2 ani
 • Permis de conducere categoria B fara antecedente
 • Abilitati:
 • Limba engleza: nivel mediu
 • Bune cunostinte operare PC: Microsoft Office
 • Abilitati de comunicare si negociere
 • Abilitati de lucru cu cifrele si cunostinte financiare
 • Gandire analitica
 • Orientare spre rezultat
Eficienta interpersonala.

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Regular