Packer

Job Description

Auto req ID: 201575BR

Job Description

Responsabilitati Specifice:

 • Pregăteşte utilajele liniei de pelete/popcornRM conform programului de producţie.
 • Efectuează, verifică şi supraveghează pornirea, operarea şi oprirea liniilori de pelete/popcorm RM;
 • Efectuează alimentarea corectă (şi la capacitate optimă) a liniilor cu pelete/boabe porumb, a prăjitorului cu ulei (inclusiv alimentarea tancului liniei de pelete din tancul cântar), în conformitate cu instrucţiunile de lucru şi specificaţiile de fabricaţie (reţete, norme) corespunzătoare. Limitează şi preîntâmpină apariţia semnalelor de avertizare datorate întreruperii sau discontinuităţii alimentării cu pelete/boabe porumb, ulei sau gaz metan (acordă o atenţie deosebită corelării între parametrii de lucru: ex. viteză de alimentare cu pelete/boabe porumb, nivel dozare pelete/boabe porumb, ulei şi gaz metan/ viteză paleţi prăjitor/ temperatură de prăjire/inflorire, greutate specifică pelete prăjite/floricele, nivel dozare aromă/ nivel rebut, etc.);
 • Aplică întocmai instrucţiunile de lucru aferente tehnologiei de fabricaţie; informează imediat coordonatorul de producţie despre neconformităţile apărute în timpul procesului de producţie (tehnice,sau calitatea materiei prime necorespunzatoare).
 • Asigură respectarea căilor de circulaţie şi a zonelor de depozitare a materiilor prime şi materialelor.
 • Se asigura de buna functionare a utilajelor,instalatiilor si dispozitivelor liniilor,informeaza coordonatorul despre eventualele avarii,se asigura ca interventiile si reparatiile efectuate de departamentul tehnic,s-au incheiat printr-o proba de lucru.
 • Efectuează si verifică curăţarea tuturor pieselor, dispozitivelor şi utilajelor liniilor de pelete (inclusiv curăţarea cu sodă caustică) /popcorm RM;
 • Asigura operarea si optimizarea tuturor echipamentelor liniilor de pelete si popcorn RM in acord cu Skill Matrix (Matrice capabilitate) in care este specificat nivelul cunostintelor pe zone linie proces
 • Intrebuinteaza in procesul de sanitatie numai materiale, substante, si ustensile aprobate de conducerea departamentului.
 • Este răspunzător de documentele semnate şi de corectitudinea datelor înscrise în acestea;
 • Respecta si aplica integral si cu rigurozitate prevederile Sistemului de Siguranta a Alimentului ( Norme de igiena personala, Norme de Bune Practici de Lucru, Norme de sanitatie, Managementul Obiectelor Straine, Norme de colectare si depozitare deseuri.
 • Identifica si corecteaza pierderile corespunzator cu tintele QCDM, si comuta indicatorul QCDM pe rosu.
 • Defineste diferentele pana la tinta,si lucreaza pentru a aduce din nou zona in standard. Daca nu poate sa aduca la standard incepe 5 Why’s cu FLM’s si echipa responsabila pe schimbul sau.
 • Demonstreaza continuitate in standardul zonei si preda schimbul.
 • Asigura suport in implementarea / realizarea proiectelor Lean de eliminare a pierderilor.
 • Asigura suport pentru realizarea setarilor standard si procedurilor operationale standard.
 • Are responsabilitate directa pentru respectarea si aplicarea:
 • Verifica igienizarea componentelor cu lanterna liniei, la trecerea de la aroma de peanut la orice alta aroma si la sfarsit de ciclu de productie si completeaza formularul “Verificare igienizare la schimbare de la aroma peanut la alta aroma / sfarsit de productie – linie proces”.
 • Verifica igienizarea componentelor liniei, la schimbare/depunere aroma si completeaza formularul “Verificare igienizare la schimbare / depunere aroma – linie proces”.
 • Preleveaza teste de sanitatie conform Programarii efectuare teste Biotrace.
 • Informeaza Coordonatorul Productie si Specialist Igiena Alimentului cu privire la rezultatele verificarii igienizarii liniei.
 • Recomanda reluarea activitatilor de curatenie, in cazul in care acestea nu au fost efectuate corespunzator (au rezultat “No Go”) si inspecteaza din nou rectificarea elementelor respective.
 • Raportează imediat pericolele legate de conditiile de lucru nesigure, accidentele, rănirile, bolile, urgenţele, deversările etc.
 • Foloseşte corect şi consecvent toate măsurile de siguranţă, echipamentele, instrumentele şi echipamentul individual de protectie (EIP), puse la dispoziţia sa.
 • Oferă sugestii şi participă la sesiunile de informare sau de rezolvare a problemelor pentru a îmbunătăţi programele EHS.
 • Blochează utilajele înainte de a-i înlătura elementele de siguranţă, de a intra într-o zonă nesigură sau de a realiza mentenanţa.
 • Citeşte etichetele de avertizare şi apoi îşi ia măsurile de precauţie adecvate.
 • Participa la programele de reducere deşeuri, energie şi de conservare apa; separa deseurile pe categorii.
 • Îşi îndeplineşte corect obligatiile în caz de incendiu sau urgenţă.
 • Contribuie la identificarea riscurilor postului de lucru / impactului şi a evaluării tuturor aspectelor.
 • Anticipeaza eventualele probleme / oportunitati si are initiativa in procesul de imbunatatire continua si in colaborarea cu colegii si superiorii pentru a imbunatati eficienta fabricii si a proceselor, costurilor si managementului.
 • Respecta si urmeaza politicile si procedurile companiei, regulile de sanatate si securitate, igiena si siguranta alimentului, protectia mediului, Regulamentul Intern, Codul de conduita si valorile companiei si participa la programele de instruire planificate si solicitate.

Qualifications/Requirements

Cerintele postului:

 • Calificari:
 • - Studii medii;
 • Abilitati:
 • - Abilitati de comunicare;
 • - Lucru în echipă;
 • - Angajament.

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Contractor