Sales Supervisor

Job Description

Auto req ID: 202525BR

Job Description

 1. Đạt sản lượng / doanh số được giao:
 • Quản lý tốt sản lượng mua vào, bán ra.
 • Thực hiên các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo đúng nội dung và trong ngân sách được phân bổ.
 • Đảm bảo thực thi chiến lược phân phối theo chiều rộng và chiều sâu.
 • Nhận diện và phát triển khách hàng mới.
 1. Quản trị NPP
 • Đảm bảo NPP thực hiện đúng theo hợp đồng kinh doanh đã ký.
 • Tìm kiếm các ứng viên tiềm năng làm NPP để đề cử cho TDM.
 • Đảm bảo sự phù hợp về cơ sở hạ tầng của NPP với sự phát triển kinh doanh
 • Thông tin về chỉ tiêu doanh số hoặc sản lượng, chính sách và các chương trình bán hàng cho NPP.
 • Phối hợp với NPP thực hiện kế hoạch phát triển thị trường.
 • Quản trị tồn kho hiệu quả, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho thị trường,
 • Đảm bảo NPP quản lý TOT theo quy định của công ty.
 • Giải quyết các vấn đề về hàng hư hỏng và quyết toán chương trình.
 • Phân tích P&L của NPP và đưa ra hành động cải thiện.
 1. Thực thi trên thị trường
 • Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa
 • Giám sát thực hiện chính sách giá và các chương trình bán hàng theo quy định của công ty.
 • Triển khai, giám sát lắp đặt TOT, POSM hiệu quả và thực thi trưng bày đúng chuẩn.
 • Đảm bảo DCR thực thi ghi chép báo cáo theo đúng form của TU.
 • Tổng hợp thông tin về thị trường/ đối thủ cho cấp quản lý.
 1. Quản lý khách hàng
 • Quản lý, phân loại và cập nhật DSKH theo tuyến bán hàng, loại hình và doanh số hoặc sản lượng.
 • Thực thi kế hoạch và phát triển khách hàng trọng điểm.
 • Tạo quan hệ tốt với khách hàng và xử lý hiệu quả các phản hồi của khách hàng.

 1. Huấn luyện và quản lý đội ngũ DCR
 • Hỗ trợ tuyển dụng DCR theo quy trình.
 • Huấn luyện và phát triển kỹ năng DCR thông qua công cụ TU (work with, one with one, họp nhóm, …)
 • Lập kế hoạch chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện cho các mục tiêu tháng cho DCR một cách hợp lý và đánh giá việc thực hiện.
 1. Quản lý khu vực, địa bàn:
 • Quản lý khu vực, địa bàn (có thể là địa bàn rộng) và chịu trách nhiệm đi công tác theo sự phân công.
Quản lý và đảm bảo NPP/DCR bán đúng địa bàn, lãnh thổ đã được chỉ định

Qualifications/Requirements

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên và có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Kỹ năng bán hàng tốt
Kỹ năng huấn luyện bán hàng
Kỹ năng giám sát
Kỹ năng phân tích cơ bản
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Tin học văn phòng cơ bản (MS Word, Excel)

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Regular