LKA Menadžer Južna regija

Opis posla

Auto req ID: 202793BR

Job Description

 • Redovno obilazi, kontroliše i pregovara sa kupcima i vrši implementaciju standarda kompanije, obezbeđujući usklađenost sa godišnjim marketing planom kompanije;
 • Predstavlja, pregovara i radi na ostvarenju definisanih ciljeva i planova, koji se odnose na asortiman proizvoda, merchandising, promocije, cene, distribuciju i naplatu;
 • Dogovara prodajne uslove, obezbeđujući pozicije i popuste, u skladu sa kompanijskim ciljevima;
 • Svakodnevno uspostavlja, razvija i unapređuje poslovne odnose sa kupcima;
 • Prati, kontroliše i izveštava o radu konkurencije i trzišnih trendova u okviru svog domena delovanja;
 • Pravi budžet i u skladu sa budžetom radi na ostvarivanju specifičnih planova koji se odnose na kupce, u cilju postizanja željene profitablnosti;
 • Usko sarađuje sa finansijskim sektorom (kredit kontrolom), i odgovara za naplatu dodeljenih kupaca;

#LI-BALKANS

Qualifications/Requirements

 • Radno iskustvo u terenskoj prodaji
 • Završena srednja škola (visoka škola prednost)
 • Poznavanje engleskog jezika (prednost)
 • Poznavanje rada na računaru
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije

Relocation Eligible: Nije Primenljivo
Job Type: Stalno zaposleni