Lider Zespołu Kontroli Należności i Rozliczeń Kluczowych Klientów

Opis oferty pracy

Auto req ID: 202999BR

Job Description

 • Koordynacja procesu monitoringu należności kluczowych klientów, wyznaczanie priorytetów na dany okres dla podległego zespołu;
 • Koordynacja, kontrola i nadzór nad całością podejmowanych działań zmierzających do minimalizacji stanu należności, poprawy struktury należności oraz minimalizacją rezerwy dla wybranej grupy klientów kluczowych;
 • Analiza, rekomendacja i decydowanie o poziomie limitów kredytowych dla klientów w ramach posiadanych odpowiedzialności;
 • Nadzór nad wykonywaniem wytycznych Polityki Kredytowej w szczególności odpowiedzialność za podjęcie decyzji dotyczącej blokady klienta kluczowego;
 • Rekomendowanie rozwiązań i usprawnień procesów w ramach Polityki kredytowej;
 • Odpowiedzialność za uzgodnienie i poprawną prezentację Należności od klientów oraz rezerw na złe długi na zamknięcie ksiąg zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi PepsiCo;
 • Odpowiedzialność za poprawność rozliczeń z kluczowymi klientami w zakresie rozliczeń retrospektywnych i korekt wartościowych i spornych;
 • Koordynacja wprowadzania zmian systemowych lub procesowych związanych z wdrożeniem nowych lub aktualizacją obowiązujących procedur z zakresu monitorowania należności handlowych i procesu reklamacji klienckich;
 • Odpowiedzialność za utrzymanie struktury podległego Zespołu Kontroli Należności i Rozliczeń Kluczowych Klientów i obsadę etatów w celu zapewnienia realizacji celów organizacji;
 • Współpraca z zewnętrznymi firmami: Wywiadowniami gospodarczymi, Kancelariami Prawniczymi i Audytorami;
 • Stała współpraca z działami Finansowymi w celu wyjaśnienia i zapewnienia poprawności dokumentacji sprzedaży;
 • Stała współpraca z innymi działami (np. Sprzedaż, logistyka, marketing) w celu monitorowania zaległych należności, wyjaśnienia kwestii spornych.

Qualifications/Requirements

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • Min. 4-letnie doświadczenie w dziale Finansowym,
 • Praktyczna znajomość podstaw księgowości,
 • Wysokie umiejętności analityczne,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access),
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
 • Dokładność i rzetelność,
 • Umiejętność pracy w bardzo dynamicznym otoczeniu,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

Relocation Eligible: Nie Dotyczy
Job Type: Stała