İşyeri Hemşiresi

İş İlanı Açıklaması

Auto req ID: 203584BR

Job Description

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
İşyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılmak, İşyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği 5S,AIB, GEHSMS ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilgili gereklilikleri sağlamak
Hastalanan veya iş kazasına uğrayan personele ilk müdahaleyi yapmak, işyeri hekimi tarafından muayene edilmesini, gerekiyorsa ilgili sağlık kuruluşlarına sevkini sağlamak ve hastalara nezaret etmek,
SGK ’dan istirahat alan personelin istirahat süresini ve işbaşı gününü izlemek, geçici iş göremezlik ödeneklerini takip, kontrol ve tahsil etmek,
İş kazası halinde gerekli belgelerin doğru olarak düzenlenmesine, Yasal sınır üç gün içinde ilgili resmi kuruluşlarla ilişkiye geçilmesine yardımcı olmak, bu konudaki denetimlerde hazır bulunmak,
İşyerinde yapılan sağlık taramaları, kontroller sonucu personel sağlık raporları ve diğer raporları, listeleri vb. düzenlemek, denetimlerde ibraz etmek
İşin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
Görev, yetki ve sorumlulukları içine girebilecek konularda ilgili amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.
Kendisine verilen ve çalışma ortamında mevcut olan tüm yazılı şirket prosedür ve talimatlarını okumak ve uymak,
İSG Kurul toplantılarına katılmak ve Sağlık Birimi olarak yönetimin talep ettiği raporları hazırlamak ve sunmak
Revirde ve İlk Yardım dolaplarında bulunan Tıbbi İlaç ve Sarf Malzemesinin Son Kullanma Tarihlerini kontrol etmek, süresi dolan ilaç ve sarf malzemelerin imhasını yapmak

Qualifications/Requirements

Sağlık MYO veya Üniversite Hemşirelik bölümü mezunu
Diğer sağlık personeli (İşyeri Hemşiresi) sertifikasına sahip
2-5 yıl işyeri hemşireliği tecrübesi olan
MS Office programlarını kullanabilen
Adana'da ikamet eden/edebilecek
Tam zamanlı çalışma

Relocation Eligible: Relokasyon yok
Job Type: Düzenli