Starszy Planista Zaopatrzenia

Opis oferty pracy

Auto req ID: 206810BR

Job Description

Do naszych dynamicznie rozwijających się struktur Supply Chain Planning HUB Europa Centralna, poszukujemy zmotywowanych, kreatywnych i pozytywnie nastawionych osób.

Dołącz do międzynarodowego zespołu, który w codziennej pracy odpowiada za procesy planowania produkcji, planowania materiałów, eksportu, importu oraz S&OP.

Zakres obowiązków:

 • Planowanie zaopatrzenia wyrobów gotowych poprzez zapewnienie odpowiedniego planowania produkcji.
 • Zapewnienie optymalnego poziomu zapasu wyrobów gotowych w odniesieniu do prognozowanego popytu.
 • Koordynowanie procesu zapewnienia dostępności nowości oraz produktów promocyjnych w ramach planowanych aktywności marketingowych i sprzedażowych.
 • Udział w tworzeniu harmonogramu pracy linii produkcyjnych.
 • Parametryzacja systemów planistycznych.
 • Kontakty z przedstawicielami działu Produkcji, Agro, Inwestycji, IT, Finansów i współpracownikami innych części Łańcucha Dostaw w kraju i za granicą.
 • Udział w procesach zintegrowanego planowania sprzedaży i operacji (iS&OP) oraz tworzenia i aktualizacji rocznych planów operacyjnych (AOP).
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów i analiz w obszarze planowania, oraz raportowanie wskaźników KPI.
 • Dbałość o poprawność i terminowość danych.

Qualifications/Requirements

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (preferowany obszar związany z logistyką i/lub planowaniem łańcucha dostaw).
 • Doświadczenia w obszarze Planowania Łańcucha Dostaw.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
 • Ukierunkowania na rezultat, inicjatywy i samodzielności w działaniu.
 • Umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów.
 • Komunikatywności i umiejętności budowania relacji.
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi aplikacji MS Office (Excel).
 • Mile widziana znajomość systemów planistycznych (JDA/PROLINK).

Relocation Eligible: Nie kwalifikujący się do relokacji
Job Type: Stała