Administrator Magazynu

Opis oferty pracy

Auto req ID: 207159BR

Job Description

Zakres obowiązków:

Zapewnia skuteczne prowadzenie inwentaryzacji i rejestrów ruchów magazynowych przy użyciu ustalonych systemów i procedur.

· Inwentaryzuje magazyny w oparciu o obowiązujące procedury oraz prowadzi rejestry stanów i ruchów magazynowych w obowiązującym systemie.

· Raportuje dane magazynowe, tworzy arkusze pomocnicze, wyszukuje i konsoliduje potrzebne dane.

· Kontroluje przestrzeganie zasady FIFO w magazynie produktu, surowca oraz chemikaliów.

· Kontroluje stany i jakość produktu, surowców i opakowań w zakresie powierzonym przez kierownika magazynu.

· Wykonuje zlecone przez przełożonego projekty zmierzające do poprawienia wizualności, stanu bhp i p-poż. oraz redukcji kosztów operacyjnych magazynu.

· Odpowiada za optymalną organizacje przestrzeni magazynu surowców oraz chemii.

· Współpracuje z działami finansów, produkcji oraz zapewnienia jakości w zakresie rozliczeń ruchów surowców, produktów i opakowań pomiędzy działami.

· Współpracuje z działami logistyki oraz zakupów w zakresie koordynacji dostaw oraz wysyłek surowców.

· Współdziała przy opracowaniu oraz aktualizacji procedur magazynowych.

Qualifications/Requirements

Oczekiwania:

  • Min. roczne doświadczenie w pracy o podobnym charakterze (dział produkcji, logistyki lub inny).
  • Rozwinięte zdolności komunikacyjne.
  • Umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu.
  • Zdolności analityczne.
  • Gotowość i motywacja do podejmowania ciągłych wyzwań
  • Umiejętność rozwiązywania problemów w dynamicznie zmieniającym się środowisku
  • Samodzielność w działaniu oraz innowacyjność
  • Znajomość systemu SAP mile widziana.

Relocation Eligible: Nie Dotyczy
Job Type: Stała